Henkilökunta

Timo Mynttinen
Hammaslääkäri, hammasteknikko

Heikki Ronkainen
Hammaslääkäri

Jaana Mikkonen
Hammaslääkäri 

Nina Kivinen
hammashoitaja

Aija Kaitila
hammashoitaja

Bee Kiiski
hammashoitaja

Laura Vanhalakka

hammashoitaja